Distriktet

Distriktet

HVEM ER VI?

Sct. Georgs Gilderne i Kronborg Distriktsgilde er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejder- og gildeinteresserede, der har sat sig som mål at være et samlingssted for voksne mennesker, som ønsker at være med i et netværk der yder en indsats for lokale spejdergrupper samt støtte til diverse hjælpeorganisationer i området. Distriktet består i dag af 4 gilder – 3 i Helsingør og et i Fredensborg/Humlebæk.

 

RUNDSKUE

Grundlaget for den økomomiske hjælp vi kan bidrage med er primært det årlige salg af rundskuehæfter. Rundskuet og salget af hæfterne er den største enkelaktivitet gilderne påtager sig og med hjælp til salget fra spejdergrupper og mange lokale butikker og banker m.m. giver det os en pæn sum penge at gøre godt med.

Distriktet2

HVAD GØR VI ELLERS?

Vi mødes til gildehal lokalt, i distriktet eller på landsplan. I gildehaller finder blandt andet nyoptagelser sted. Desuden afholdes gildemøder. Det er aftener med meget forskelligt indhold, eksempelvis foredrag, sang eller debataften, virksomheds-besøg m.v. – ja faktisk er der ingen begrænsninger. Gildets medlemmer er opdelt i et antal grupper – ligesom patruljer i en spejdertrop. Grupperne bestemmer selv deres aktiviteter, og også på dette område er det fantasien og virkelysten, der bestemmer. Om du har lyst til at lave mad til 600 pragtfulde unger eller du mere er til de stille gøremål – det er helt op til dig.

HVEM HJÆLPER VI?

Spejderene Til spejdergrupperne og enkelt personer indenfor disse giver vi støtte til alt lige fra vedligehold af hytter, nybygninger, udstyr og tilskud til sommer-lejre m.m. Desuden har vi i forbindelse med ”Fredslyset” tildeling af en spejderpris. Det lokale spejdercenter ”Gurredam” som gilderne var med til at oprette for over 40 år siden er den største enket- modtager af støtte og det har været medvirkende til at centret i dag er et af de mest brugte i Danmark.

2015_09_20_2515

Humanitær Hjælp Alle humanitære foreninger o.lign. i området kan søge midler til deres virke og det er i tidens løb blevet til hjælp til blandt andet: Røntofte, Stubben, Hjerteforeningen, Frelsens Hær, Natteravnene og mange flere. I gilderne har vi selv en telefonkæde der hver morgen tager kontakt til ældre medborgere, som har behov for den tryghed det giver.

 

 

Distriktets seneste indlæg