DIS

DIS – Distriktets Internationale Sekretær

DIS’en vælges på distriktsgildetinget, er en del af distriktsgildeledelsen og deltager således i distriktets ledelsesmøder.

DIS’en skal sammen med den øvrige distriktsgildeledelse sikre at interessen for det internationale gildearbejde styrkes og udbygges i takt med de tiltag, der rører sig i gilderne samt på internationalt plan.

DIS’en er bindeleddet mellem distriktets GIM’er og IU. Det er derfor vigtigt at alle oplysninger og forespørgsler videresendes begge veje uden unødvendig forsinkelse.

DIS’en deltager i det årlige DIS-møde, som afholdes af IU. Mødet finansieres af landsgildet.

DIS’en modtager IU nyhedsbrev og kan herudover holde sig orienteret om nye tiltag på Sct. Georgs Gildernes hjemmeside www.sct.georg.dk samt ISGFs hjemmeside www.isgf.org. DIS opfordres til at skrive indlæg til Nyhedsbrevet til inspiration for andre gilder/DIS’er/GIM’er.

DIS’en og andre interesserede opfordres til at deltage i landsdækkende stævner, hvor der normalt vil være afsat tid til internationale aktiviteter, og hvor man kan møde IU, andre DIS’er, GIM’er (Gildets Internationale Medarbejder) og internationalt interesserede.

DIS’en kan således hente inspiration fra mange forskellige sider, og når interessen og mulighederne er til stede, kan der hurtigt ske en positiv udvikling i det internationale arbejde i distriktet.

DIS’en kan og skal ikke være den bærende kraft alene i de internationale aktiviteter, men mere være inspirerende og igangsættende for derefter at medvirke til, at der i det enkelte gilde eller flere gilder imellem, og i øvrigt i samarbejde med GIM’erne, etableres en eller flere internationalt interesserede grupper. Gennem kontakten til andre DIS’er udnyttes muligheder for at etablere grupper eller netværk på tværs af distriktsgrænser.

DIS’en bør i samarbejde med GIM’erne forestå tilrettelæggelsen og koordinationen af internationale arrangementer på distriktsplan, herunder f.eks. Fellowship Day, indsamling til Dansk Flygtningehjælp, Fredslyset og lign.

DIS’en beretter 1 gang om året til IU inden 1. juni om internationale aktiviteter i Distriktet – gerne som korte stikord. Beretningen kan også anvendes på DGT. Derudover bedes DIS om at informere IU løbende om væsentlige tiltag af almen interesse.