DUS

DUS er distriktets uddannelsessekretær.

Organisation for DUS:

 • vælges på distriktsgildeting,
 • er medlem af distriktsgildeledelsen ,
 • har særligt ansvar for kursus- og uddannelsesaktiviteter og for inspirations- og debatfrem-mende arrangementer – herunder aktiviteter til fremme af gildebevægelsens udvikling,
 • udfører opgaverne i et samarbejde med den øvrige distriktsgildeledelse, gildeledelserne i distriktet samt gildernes uddannelsesmedarbejdere,
 • er født formand for distriktets “DUS-gruppe”.

Kommunikation for DUS

 • refererer til den øvrige distriktsgildeledelse,
 • formidler på distriktsgildeledelsens vegne relevant info til/fra hhv. Kursusudvalget og distriktets gildeledelser og uddannelsesmedarbejdere,
 • holder sig orienteret om og formidler kendskabet til kurser og udviklingstiltag og andre inspirations- og debatfremmende arrangementer i bevægelsen.

Værktøj for DUS:

DUS-Håndbogen Møder med Kursusudvalget Møder mellem distriktsgildeledelsen og gildemestrene i distriktet Møder med “DUS-gruppen” (Distriktets Uddannelses Sekretær + Uddannelsesmedarbejderne i distriktets gilder) Diverse håndbøger og publikationer. Samarbejde med den øvrige Distrikts Gildeledelsen.

Opgaver for DUS:

 • undersøger kursus- og uddannelsesbehov sammen med gildeledelserne og Gildernes Uddannelsesmedarbejdere,
 • gennemfører lokale kurser, udviklings-, inspirations- og debatfremmende arrangementer i samarbejde med Gildernes Uddannelsesmedarbejdere,
 • understøtter arbejdet med gildebevægelsens handlingsplan,
 • deltage i gennemførelsen af landsdækkende kurser, seminarer o.l.,
 • formidle kendskabet til bevægelsens kurser, studiekredse, højskoler etc.,
 • formidle kendskabet til bevægelsens håndbøger og publikationer,
 • sikrer, at Svende- og væbner- og ridderforberedelse (studiekredse) fungerer – i samarbejde med Gildernes Uddannelsesmedarbejdere, gilde- og distriktsgildeledelsen,
 • holder sig orienteret om ideer og strømninger i bevægelsen og viderebringe disse til fremme af den levende debat i gilderne.

Økonomi for DUS:

Distriktets Uddannelses Sekretærs deltagelse i kursusudvalgets DUS-fora og landssamling betales af kursusudvalgets kasse. Tranportonkostninger bliver betalt af distriktet.

 

april 2014