Forfatterarkiv: Birgit Kristensen

Fremtiden

REJSEHOLD  –  SJÆLLANDSNETVÆRKET FOR DISTRIKTSGILDEMESTRE

Kunne du (gildebroder) tænke dig at være med til at formidle viden ud til andre gilder/distrikter?

Sjællandsnetværket for Distriktsgildemestre er ved at planlægge et pilotprojekt omhandlende rejsehold i viden bestående af gildebrødre.  Nedenstående emner vil i første omgang være aktuelle.

Pilotprojekt:

  • Spejderløb
  • Samtalesalon, samtalespil
  • Distriktets Højskole
  • Viden om nye sociale medier – Facebook, Instagram, Twitter med mere
  • Billedredigering på PC
  • Foredragsholdere

    Kunne du tænke dig at blive medlem af et rejsehold og høre mere om projektet er du velkommen til at kontakte DUS Birgit på telefon eller på mail, deadline er d. 10. august 2014.

Mange gildehilsner

Birgit

FESTEN VED HAVNEN – OMDØBT FRA FESTEN VED VANDET

Lørdag d. 14. juni 2014  blev desværre aflyst, fordi der kun var tilmeldt 70 spejdere. Arrangementsudvalget tog den svære beslutning og mange timers planlægning og forberedelse er blevet lagt i mølposen. Men ingenting er skidt, uden at der også er noget godt. Planlægningen af arrrangementet har vist, at Fællesrådet har et godt samarbejde, når der skal tages fat. En anden ting det har medført er, at Sct. Georgs Gilderne i Kronborg Distirkt er kommet ud af madkassesyndromet og vist, at vi gerne vil noget andet end at lave mad og rydde op efter spejderarrangementer. Vi fik en stor opbakning fra de andre grupper i Fællesrådet til at få aflivet myten.

Mange gildehilsner

Birgit Kristensen

Fællesrådsrepræsentant for Sct. Georgs Gilderne, Kronborg Distrikt

FÆLLESRÅDET er et samråd i Helsingør bestående af repræsentanter fra alle uniformerede grupper. Vi arbejder blandt andet med fritids politik, tilskud fra Helsingør Kommune og erfaringsudveksling. Vi mødes mindst 4 gange om året.

Fællesrådet er permanent medlem i det kommunale udvalg for fritid og idræt.

NETVÆRK DISTRIKTER SJÆLLAND OG LOLLAND-FLASTER:

I 2012 blev Netværk Distrikter Sjælland og Lolland-Falster dannet af Landsgildeledelsen med det formål, at gruppen skulle komme med forslag til Landsgildeledelse angående emnet SYNLIGHED.

Gruppen har arbejdet meget konstruktivt med et rigtig godt samarbejde og konklusionerne er blevet afleveret til Landsgildeldelsen med succes.

Det nuværende kursusudvalg under Landsgildeldelsen har modtaget gruppens koncept omhandlende PR- og IT-kurser og gildebrødre landet over bliver nu tilbudt at deltage i de før omtalte kurser. Kurserne er flere gange blevet ”meldt udsolgt”.

En anden ide, gruppen kom med, var vor fælles dresscode.Kronborgs Distrikts PR-udvalg har taget emnet op og der vil komme et godt forslag fra udvalget.

D. 4. juni 2014 mødtes netværket igen og denne gang med emnet REJSEHOLD med fælles viden.

Gruppen har et pilotprojekt i tankerne og vi håber igen at få opbakning til at afprøve projektet.

Vi glæder os til at arbejde videre.

Distriktets deltager er DUSen

 

DIS stævne d. 5.-6. april i Fredericia.

Landsgildes internationale udvalg inviterede til stævne med det formål at udbygge samarbejdet mellem distrikternes internationale sekretærer, DIS’er og IU (International Udvalg).

Igen var det givtigt og hyggeligt at møde gildebrødre fra hele Danmark. Det er altid godt at få udvekslet ideer og erfaringer og det gjorde vi.

DISerne besluttede, at vi gerne ville fortsætte legetøjsprojektet under Rp92 som et fællesprojekt for hele landet i 2014. Så nu gælder det om, at få indsamlet legetøj og andet til børnene i Rumænien. I vil få nærmere besked om projektet i NYT om   hvordan, hvornår og hvorledes.

Landsgildes internationale sekretær Anne Haastrup-Nielsen og DIS Birgit Kristensen deltog.

 NETVÆRK DUS:

På DUS-stævnet i februar 2014 dannede DUSerne et Netværket for Sjælland og Lolland-Falster.

Vi besluttede at holde møde tirsdag d. 24. juni 2014 med det formål at videreudvikle vort samarbejde. Vi vil meget gerne arrangere nogle fælles inspirationsdage og gøre gilderne synlige. Vi tænkte her på, at det kunne være en god ide at arrangere et cykelløb “Sjælland rundt” med kendte personer og gildebrødre med et godt formål.

Distriktets deltager er DUSen